Koncepce obnovy prostranství • Mikulov

2024 – Koncepce obnovy veřejných prostranství v Mikulověinvestor: Město Mikulov Zpracování koncepce obnovy veřejných prostranství pro nás bylo zajímavou výzvou, protože jsme dosud nepracovali na tak rozsáhlém území. Toto území zahrnuje různé typy urbanistických struktur – od historického centra se zámkem ve středu, přes kompaktní městskou zástavbu, vesnické řadovky až po výrobní areály. Začali jsme… Pokračovat ve čtení Koncepce obnovy prostranství • Mikulov

Náměstí • Český Brod

Soutěžní návrh na rekonstrukci náměstí v Českém Brodě2024 – soutěžní návrh tým: Miroslava Zadražilová, Jakub Czapek, Karolina Wojtek, David Dubáň, Bára Čekalovádopravní specialista: Martin Všetečkainvestor: Město Český Brod Návrh si kladl za cíl vytvořit v historickém centru Českého Brodu jasně členěný systém veřejných prostranství, které budou poskytovat konkrétní využití občanům a návštěvníkům. Předprostor staré radnice… Pokračovat ve čtení Náměstí • Český Brod

Rekonstrukce městské třídy • Olomouc

Územní studie rekonstrukce ul. Palackého, Litovelské a tř. Míru2023 – 2024 – územní studie tým: Miroslava Zadražilová, Jakub Czapek, Karolina Wojtek, Markéta Bartoňková, Nikola Bazelovákrajina: Eva Wagnerová, Tereza Bezděkovádopravní specialisti: Martin Novák, Michal Březinaměstské inženýrství: Lucie Prošková investor: Statutární město Olomoucvizualizace: Janoušek & Havlíček visualizations Hlavní motivací pro pořízení územní studie byla nutnost modernizace tramvajové trati.… Pokračovat ve čtení Rekonstrukce městské třídy • Olomouc

náměstí SNP • Ostrava

Urbanistická studie náměstí SNP a jeho okolí2024 tým: Miroslava Zadražilová, Jakub Czapek, Karolina Wojtek, Ľubomír Pisarčík, dopravní specialista: Martin Novák, krajina: Dan Matějka; městská inženýrka: Lucie Proškováinvestor: MAPPA Ostravavizualizace: Vojtěch Marek – vm.archvisual Studie se zabývala především možnostmi rekonstrukce náměstí Slovenského národního povstání v Ostravě s jeho krásnou „sorelovou“ kompozicí a Domem kultury AKORD v… Pokračovat ve čtení náměstí SNP • Ostrava

Sídliště budovatelů • Staré Město

Urbanistická a architektonická studie obnovy lokality Sídliště budovatelů ve Starém Městě pod Králickým Sněžníkem2023 tým: Miroslava Zadražilová, Jakub Czapek, Karolina Wojtek, Ľubomír Pisarčík, Nikola Bazelová, Martin Novákinvestor: Staré Městovizualizace: Janoušek & Havlíček visualizations Staré Město je krásná historická obec v srdci Rychlebských hor vzhlížející k masivu Králického Sněžníku. Na úpatí kopečku, na kterém leží rostlé… Pokračovat ve čtení Sídliště budovatelů • Staré Město

Dětské městečko • Hodonín

Obnova Dětského městečka v Hodoníně po tornádu2022 – architektonická a krajinářská studie 2023 – dokumentace pro stavební povoleníaktuálně zpracováváme prováděcí dokumentaci tým: Miroslava Zadražilová, Jakub Czapek, Martin Jetelina, Karolina Wojtek, Markéta Bartoňková, Marek Holán, Martin Horký, Martin Novák, Roman Koplíkinvestor: Město Hodonínvizualizace: Janoušek & Havlíček visualizations 24. června 2021 prošlo několika obcemi na Hodonínsku a Břeclavsku ničivé tornádo.… Pokračovat ve čtení Dětské městečko • Hodonín

Park „Jezdecké kasárny“ • Prostějov

Oceněný soutěžní návrh parku na území bývalých jezdeckých kasáren v ProstějověSoutěž III. 2023tým: Eva Wagnerová, Mirka Zadražilová, Jakub Czapek, Karolina Wojtek, Markéta Bartoňková, Adéla Prokopová, Tomáš Bystroňvizualizace: neoVISUAL Soutěže na park v Prostějově jsme se rozhodli zúčastnit především proto, že nás zaujalo jasné vymezení prostoru novým regulačním plánem s půlkruhem v čele – je to… Pokračovat ve čtení Park „Jezdecké kasárny“ • Prostějov

Předprostor kostela Sv. Ducha • Ostrava

Studie veřejného prostranství přiléhajícího ke kostelu Svatého Ducha v Ostravě – ZábřehuSoutěž IX. 2022tým: Mirka Zadražilová, Jakub Czapek, Karolina Wojtek, Eva Wagnerovávizualizace: Stanislav Šimoníček – SPIRIT PIXEL Jaký má být charakter náměstí, jaké využití nabídnout, aby nebylo konkurencí náměstí Ostrava-Jih? Aby nabídlo jinou, vyšší kvalitu, než jsou rozsáhlé zatravněné plochy sídliště nebo naopak zpevněné plochy… Pokračovat ve čtení Předprostor kostela Sv. Ducha • Ostrava

Živé srdce Černovic • Brno

Živé srdce Černovic – revitalizace parku na ulici Řehořova, BrnoDokončení stavby 2022 tým: Eva Wagnerová + Mirka Zadražilová Těžištěm parku je snížená pobytová travnatá plocha, od jihu a západu lemovaná kulisou stromů. Snížení terénu základní travnaté plochy parku výrazně přispěje ke zvětšení a uklidnění parkového prostoru. Louka navazuje na severu na společenskou mlatovou plochu (v… Pokračovat ve čtení Živé srdce Černovic • Brno

Územní studie, kampus VŠ • Jihlava

Územní studie kampusu VŠPJ v Jihlavě2022 tým: Mirka Zadražilová, Eva Wagnerová, Jakub Czapek, Karolina Langnerová, Dáša Dvořákováinvestor: Město Jihlava a Vysoká škola polytechnická v Jihlavě Územní studie kampusu Vysoké školy polytechnické v Jihlavě byla zpracována pro město i univerzitu tak, aby uspořádání rozvíjejícího se území vyhovovalo občanům i studentům zároveň. Základní koncepcí návrhu je zcelit… Pokračovat ve čtení Územní studie, kampus VŠ • Jihlava

Mírové náměstí • Hodonín

Park na Mírovém náměstí v Hodoníně 2021 – 1. místo v Architektonicko-krajinářské soutěži a dopracování studie2023 – zpracovaná dokumentace DUSPautorský tým: Eva Wagnerová, Mirka Zadražilová, Jakub Czapek, Karolina Langnerováinvestor: Město Hodonín Základní filozofií návrhu je navázat na původní klasicizující atmosféru parku, zřízeného za první republiky, a propsat ji do soudobého, moderního a udržitelného konceptu. Toho… Pokračovat ve čtení Mírové náměstí • Hodonín

Územní studie US 7 • Bučovice

2020 – Urbanistická a architektonická studie pro využití území UP závodů, Bučovice2022 – Zaevidovaná územní studie Na projektu spolupracuje studio MAAUS, Ateliér DPK a Marcela Uřídilovátým: Marcela Uřídilová, Mirka Zadražilová, Jakub Czapek, Karolina Langnerová, Eva Wagnerováinvestor: Město Bučovice Urbanistická studie řeší využití bývalého areálu Uměleckoprůmyslových závodů Bučovice pro zástavbu a rozvoj města. Navrhujeme zde novou… Pokračovat ve čtení Územní studie US 7 • Bučovice

Hlavní třída • Český Těšín

Soutěž na rekonstrukci Hlavní třídy v Českém Těšíně2. místo v otevřené dvoufázové soutěži o návrh2022 tým: Mirka Zadražilová, Jakub Czapek, Karolina Langnerová, Martin Jetelina, Tomáš Bystroň, David Dubáňdopravní řešení: Martin Všetečka, Jakub Czapekinvestor: Město Český Těšín Ulice Hlavní se stane živou městskou třídou s výrazným stromořadím, s důrazem na pěší pohyb a pobytovou funkci. Z… Pokračovat ve čtení Hlavní třída • Český Těšín

Veřejná prostranství • Pozlovice

Návrh úpravy veřejných prostranství v PozlovicíchStudie veřejných prostranství, 2021tým: Karolina Langnerová, Mirka Zadražilová, Jakub Czapekinvestor: Městys Pozlovice Centrum obce Pozlovice je vymezeno především podél ulice Hlavní, která je pocitovou páteří zástavby, vedoucí do blízkých Luhačovic. V návrhu jsme se zaměřili na úpravu tří prostor: hlavního náměstí u fary a hasičské zbrojnice, malého náměstí u sochy… Pokračovat ve čtení Veřejná prostranství • Pozlovice

Potenciál města • Žďár nad Sázavou

Potenciál města Žďár nad Sázavou2. místo v urbanistické soutěži2020 tým: Mirka Zadražilová, Jakub Czapek, Karolina Langnerová V urbanistické studii vidíme velkou a krásnou příležitost vytvořit v centru města novou čtvrť, která přirozeně propojí dvě dosud odtržené části – historické centrum a modernistickou výstavbou minulého století. Přestože jsou tyto části města propojeny dopravně, urbanisticky je mezi… Pokračovat ve čtení Potenciál města • Žďár nad Sázavou