Dětské městečko • Hodonín

Obnova Dětského městečka v Hodoníně po tornádu
2022 – architektonická a krajinářská studie
2023 – dokumentace pro stavební povolení
aktuálně zpracováváme prováděcí dokumentaci

tým: Miroslava Zadražilová, Jakub Czapek, Martin Jetelina, Karolina Wojtek, Markéta Bartoňková, Marek Holán, Martin Horký, Martin Novák, Roman Koplík
investor: Město Hodonín
vizualizace: Janoušek & Havlíček visualizations

24. června 2021 prošlo několika obcemi na Hodonínsku a Břeclavsku ničivé tornádo. Živelná katastrofa zničila stovky domů, infrastrukturu, lesy… Mimo jiné srovnala se zemí celou část Hodonína, známou jako Bažantnice. Byl zde lesopark a různé volnočasové areály, mezi které patřilo i Dětské městečko – osada chatek, kde se scházeli skauti, klub turistů, různé dětské a sportovní kroužky, byla zde i lesní matěřská školka atd…Zůstala jen měsíční krajina.

Při zpracování projektu jsme kladli důraz na obnovení původní atmosféry lokality. Architektonické studii předcházela studie proveditelnosti, v rámci které jsme se setkali se spolky, které v minulosti areál využívaly. Z těchto rozhovorů se vyvinul nový stavební program. Důležité nebyly pouze konkrétní objekty a vybavení městečka, ale především atmosféra, která byla pro uživatele nenávratně ztracena: tajemství, klid, nostalgie…

Návrh se tedy snaží znovu vytvořit osadu skrytou v lese. Nedílnou součástí projektu je obnova lesa, včetně výsadby v prostoru mezi chatkami. Bude to typově světlý, smíšený les obvyklý pro okolí Hodonína. Stavby v areálu jsou jednoduché a úsporné. Rozmístění objektů jsme upravili tak, aby odpovídalo tradičnímu plánu dětského tábora. Těžištěm areálu je velká kruhová louka s táborákem uprostřed a stromem, který bude v létě poskytovat stín před jižním sluncem.

Hlavní budova slouží jako zázemí pro všechny objekty. Společenský sál se otevírá do středu kruhové louky skrze širokou pobytovou verandu. Zde se mohou konat vzdělávací akce, besedy, přednášky… Jednotlivé malé chatky fungují jako klubovničky a jsou prakticky identické. Jejich zdánlivě náhodné uspořádání umožňuje různé využití. Některé chatky jsou seskupeny a tvoří malé osady s pláckem pro větší skupiny přátel, zatímco jiné jsou více skryté v lese, osamocené.

areál po tornádu v létě 2021; trosky budov a dřevo už odvezeno

1 komentář

Komentáře nejsou povoleny.