Pro města a obce

ÚZEMNÍ STUDIE,
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Nabízíme zpracování změny územního plánu, územní studie či regulačního plánu. S přípravou územně plánovacích podkladů i dokumentací máme bohaté zkušenosti a k práci přistupujeme zodpovědně.

Naší nejoblíbenější architektonickou disciplínou jsou veřejná prostranství, kterým se většinou věnujeme a rádi se účastníme i soutěží s touto tématikou.

Spolupracujeme s širší skupinou odborníků z různých odvětví tak, abychom navrhovali udržitelný veřejný prostor pro všechny. Mezi naše nejbližší spolupracovníky patří krajinářská architektka Eva Wagnerová, dopravní inženýři z kanceláře NOMU projekt a spousta dalších výborných a schopných odborníků…

MODROZELENÁ
INFRASTRUKTURA

Poslední dobou hojně skloňované téma, často se objevující při vypisování soutěží, dotací… Ale co to ve skutečnosti znamená a jak zajistit, aby opatření skutečně dávala smysl z hlediska udržitelného rozvoje obce?

Mirka Zadražilová je architektka / urbanistka, která se tématu modrozelené infrastruktury věnuje. Podílela se na velkých projektech renaturalizací vodních toků (Divoká Vltava, Svratka), byla součástí týmu odborníků, který zpracoval Návrh Akčního plánu hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích nebo Strategii Hospodaření s dešťovou vodou / cesta k Modrozelené infrastruktuře pro Olomouc (pod vedením JV Projekt VH s.r.o.). Podílela se na na přípravě vzdělávacích modulů v rámci projektu Adapterra. V oblasti MZI spoluvytvářela studii proveditelnosti pro novou udržitelnou čtvrť Židlochovic – „Chytré Líchy“.

STUDIE PROVEDITELNOSTI,
PROVĚŘOVACÍ STUDIE

Často se vedení měst shodnou na nutnosti výstavby nové školy, školky, tělocvičny, autobusového terminálu… Mnohem vzácněji však existuje jasná představa o umístění, kapacitě, dopravním napojení a budoucím provozování…

Máme zkušenost se zpracováním komplexních studií proveditelnosti. V první fázi přehledně vyhodnotíme a prozkoumáme všechny náležitosti (urbanistickou strukturu, majetkoprávní vztahy, relevantní legislativu, dopravní řešení, prověříme stavební program a mnohé další); ve druhé fázi pak navrhneme varianty řešení, které vychází z předchozí analýzy a a zhodnotíme jejich přínos pro obec. Společně s obcí tak definujeme směr dalšího rozvoje.

Studii proveditelnosti jsme zpracovávali například pro město Hodonín, po tornádu v r. 2021. Týkala se těžce poničeného areálu Dětského městečka – dnes již pracujeme na dokončení projektu pro novou výstavbu a výsadbu.