Park „Jezdecké kasárny“ • Prostějov

Oceněný soutěžní návrh parku na území bývalých jezdeckých kasáren v Prostějově
Soutěž III. 2023

tým: Eva Wagnerová, Mirka Zadražilová, Jakub Czapek, Karolina Wojtek, Markéta Bartoňková, Adéla Prokopová, Tomáš Bystroň
vizualizace: neoVISUAL

Soutěže na park v Prostějově jsme se rozhodli zúčastnit především proto, že nás zaujalo jasné vymezení prostoru novým regulačním plánem s půlkruhem v čele – je to podobná situace jako náš srdcový projekt parku na Mírovém náměstí v Hodoníně. Tedy náznaky klasicizující osnovy s náhodně rozprsknutými ostrůvky zeleně.

Kompozici parku jsme založili na jasné geometrii a osové symetrii, s kontrastem otevřených prostranství a stíněných míst pod korunami stromů. Kladli jsme důraz na vytvoření míst s různými charaktery. Prostor parku je vymezen liniemi vyšších habrů, centrální pobytová plocha je pak lemovaná cestou pod korunami trochu nižších, krásně kvetoucích sakur. Při ulici Jezdecká jsme navrhli objekt kavárny a zázemí parku, který by byl volným odkazem na půdorysnou stopu bývalých jezdeckých kasáren. Tematika koní přechází i na západní část parku v podobě uměleckého díla – stáda přibíhajících koní. Tento hlavní společenský prostor by byl samozřejmě doplněn o vodní prvek (opět s motivem navázaným na jezdectví a koně – například „napajedla“…) a dětské hřiště pro malé i větší děti, workoutové hřiště i pítko.

Ve východní klidnější části parku se ve stínu dubů nachází dřevěná pobytová terasa obklopená květnatou loukou a na druhé straně piknikové místo s grilem. Před bytovým domem v průčelí by pak bylo širší pěší propojení, které by navazovalo na předprostory botanické zahrady i malého veřejného sportoviště v západní části bloku.