Dětské městečko • Hodonín

Obnova Dětského městečka v Hodoníně po tornádu2022 – architektonická a krajinářská studie 2023 – dokumentace pro stavební povoleníaktuálně zpracováváme prováděcí dokumentaci tým: Miroslava Zadražilová, Jakub Czapek, Martin Jetelina, Karolina Wojtek, Markéta Bartoňková, Marek Holán, Martin Horký, Martin Novák, Roman Koplíkinvestor: Město Hodonínvizualizace: Janoušek & Havlíček visualizations 24. června 2021 prošlo několika obcemi na Hodonínsku a Břeclavsku ničivé tornádo.… Pokračovat ve čtení Dětské městečko • Hodonín

Park „Jezdecké kasárny“ • Prostějov

Oceněný soutěžní návrh parku na území bývalých jezdeckých kasáren v ProstějověSoutěž III. 2023tým: Eva Wagnerová, Mirka Zadražilová, Jakub Czapek, Karolina Wojtek, Markéta Bartoňková, Adéla Prokopová, Tomáš Bystroňvizualizace: neoVISUAL Soutěže na park v Prostějově jsme se rozhodli zúčastnit především proto, že nás zaujalo jasné vymezení prostoru novým regulačním plánem s půlkruhem v čele – je to… Pokračovat ve čtení Park „Jezdecké kasárny“ • Prostějov

Předprostor kostela Sv. Ducha • Ostrava

Studie veřejného prostranství přiléhajícího ke kostelu Svatého Ducha v Ostravě – ZábřehuSoutěž IX. 2022tým: Mirka Zadražilová, Jakub Czapek, Karolina Wojtek, Eva Wagnerovávizualizace: Stanislav Šimoníček – SPIRIT PIXEL Jaký má být charakter náměstí, jaké využití nabídnout, aby nebylo konkurencí náměstí Ostrava-Jih? Aby nabídlo jinou, vyšší kvalitu, než jsou rozsáhlé zatravněné plochy sídliště nebo naopak zpevněné plochy… Pokračovat ve čtení Předprostor kostela Sv. Ducha • Ostrava

Živé srdce Černovic • Brno

Živé srdce Černovic – revitalizace parku na ulici Řehořova, BrnoDokončení stavby 2022 tým: Eva Wagnerová + Mirka Zadražilová Těžištěm parku je snížená pobytová travnatá plocha, od jihu a západu lemovaná kulisou stromů. Snížení terénu základní travnaté plochy parku výrazně přispěje ke zvětšení a uklidnění parkového prostoru. Louka navazuje na severu na společenskou mlatovou plochu (v… Pokračovat ve čtení Živé srdce Černovic • Brno

Štvrť • Trnava

Urbanistická soutěž o návrh nové čtvrti v Trnavě2023 – 2024 tým: Miroslava Zadražilová, Jakub Czapek, Karolina Wojtek, Ľubomír Pisarčík, Markéta Bartoňková,krajina: Eva Wagnerová, Tereza Bezděková, dopravní specialista: Martin Všetečka, Martin Novákinvestor: město Trnava Urbanistická soutěž na dostavbu nové čtvrti v poslední nezastavěné ploše(jinak velice pravidelného schwarzplánu) Trnavy pro nás byla výzvou, kterou jsme si nemohli… Pokračovat ve čtení Štvrť • Trnava

Mírové náměstí • Hodonín

Park na Mírovém náměstí v Hodoníně 2021 – 1. místo v Architektonicko-krajinářské soutěži a dopracování studie2023 – zpracovaná dokumentace DUSPautorský tým: Eva Wagnerová, Mirka Zadražilová, Jakub Czapek, Karolina Langnerováinvestor: Město Hodonín Základní filozofií návrhu je navázat na původní klasicizující atmosféru parku, zřízeného za první republiky, a propsat ji do soudobého, moderního a udržitelného konceptu. Toho… Pokračovat ve čtení Mírové náměstí • Hodonín

Nová čtvrť „V Lúkách“• Dvůr Králové

Návrh nové čtvrti v lokalitě „V Lúkách“ ve Dvoře Králové nad Labemurbanistická soutěž2022 tým: Miroslava Zadražilová, Jakub Czapek, Karolina Langnerová, Martin Jetelina, Tomáš Bystroň, David Dubáňinvestor: KARSIT FINANCE, s.r.o. Návrh nové městské čtvrti se musí vypořádat se skutečností, že zástavba zde vzniká jako druhotný záměr (ústupové řešení od nevydařeného záměru výstavby průmyslového areálu). Lokalita je… Pokračovat ve čtení Nová čtvrť „V Lúkách“• Dvůr Králové

Veřejná prostranství • Pozlovice

Návrh úpravy veřejných prostranství v PozlovicíchStudie veřejných prostranství, 2021tým: Karolina Langnerová, Mirka Zadražilová, Jakub Czapekinvestor: Městys Pozlovice Centrum obce Pozlovice je vymezeno především podél ulice Hlavní, která je pocitovou páteří zástavby, vedoucí do blízkých Luhačovic. V návrhu jsme se zaměřili na úpravu tří prostor: hlavního náměstí u fary a hasičské zbrojnice, malého náměstí u sochy… Pokračovat ve čtení Veřejná prostranství • Pozlovice

Revitalizace zahrady MŠ • Brno, Kohoutovice

Studie revitalizace zahrady MŠ Bellova, Brno – Kohoutovice2020 Karolina Langnerováinvestor: MŠ Bellova, Brno – Kohoutovice Návrh řeší úpravu stávající zahrady u mateřské školy. Oproti stávajícímu stavu je kladen důraz na využití přírodních prvků pro hru a výuku. Hlavním motivem zahrady je propojení aktivit a lesíku okružní stezkou, která je vedena ve stopě stávajících chodníků a… Pokračovat ve čtení Revitalizace zahrady MŠ • Brno, Kohoutovice