Veřejná prostranství • Pozlovice

Návrh úpravy veřejných prostranství v Pozlovicích
Studie veřejných prostranství, 2021
tým: Karolina Langnerová, Mirka Zadražilová, Jakub Czapek
investor: Městys Pozlovice

Centrum obce Pozlovice je vymezeno především podél ulice Hlavní, která je pocitovou páteří zástavby, vedoucí do blízkých Luhačovic. V návrhu jsme se zaměřili na úpravu tří prostor: hlavního náměstí u fary a hasičské zbrojnice, malého náměstí u sochy sv. Jana Nepomuckého a aleje ke kostelu sv. Martina.

NÁMĚSTÍ U FARY

Tento prostor je největší a může být využíván pro větší venkovní kulturní akce v obci. Změnou povrchu je vymezen jasný obdélníkový prostor reprezentativního náměstí, olémovaný lípami. V čele je umístěn objekt pódia a za ním pokračuje méně formální část s herním prvkem. Vyvážení pozice pódia zajišťuje na druhém konci plochy dlouhý “jídelní stůl”, který může být využíván při různých slavnostech a zároveň dodává místu rodinnější charakter. Nábřeží potoka je ve studii zpřístupněno veřejnosti, ve svahu jsou navrženy schody a na betonové obrubě koryta jsou umístěny dřevěné plošiny, které lze používat jako lavici či úzké molo. Zeleň je v tomto prostoru navržená spíše střídmě, kořeny stromů jsou chráněny mřížemi zapuštěnými do dlažby a odtokové žlábky svádějí dešťovou vodu z velké plochy právě ke kořenům líp.

Stávající stav – náměstí jepříliš rozčleněné, navíc je území špatně prostupné kvůli živým plotům a náhodnému rozmístění prvků mobiláře a stromů
Nová plocha náměstí je jasně vymezená, olemovaná lípami; západní hrana se otevírá na nábřeží Pozlovického potoka
Nové náměstí je dobře prostupné díky zvednutí části vozovky a nové lávce přes vodní tok.

NÁMĚSTÍ U JANA
Důležitým úkolem bylo vyvážení pozice sochy v prostoru, protože je pootočená vůči hranám náměstí. V návrhu je využito kompozice dvou barev dlažby tak, aby byl jasně stanoven střed a směr otočení prostoru a je zde vnesen určitý jasný řád. Hrana terénního zlomu je řešena jako kombinace rampy a schodů s posedovou úpravou. Do náměstí je doplněn druhý strom a je tak vyvážena kompozice tří objektů ve středu prostranství.

Stávající stav – prostor náměstí není přehledný, stavby vytyčují prostor, do kterého je umístěná socha ve vyosené pozici; ve středu plochy je vysazen strom, který soše rovněž konkuruje
Použitím dvou druhů dlažby se plocha přehledně načlení a socha sv. Jana bude opět těžištěm náměstí
Opěrné zádky a schody jsou v návrhu zpracovány jako bezpečná rampa pro chodce a sedací schody využitelné i pro kavárnu; kompozice je doplněná o další ovocný strom.