Potenciál města • Žďár nad Sázavou

Potenciál města Žďár nad Sázavou
2. místo v urbanistické soutěži
2020

tým: Mirka Zadražilová, Jakub Czapek, Karolina Langnerová

V urbanistické studii vidíme velkou a krásnou příležitost vytvořit v centru města novou čtvrť, která přirozeně propojí dvě dosud odtržené části – historické centrum a modernistickou výstavbou minulého století. Přestože jsou tyto části města propojeny dopravně, urbanisticky je mezi nimi jizva, kterou je nutné zahojit a urbanistickou strukturu zcelit. Cílem je vytvořit zde polyfunkční část města se svébytným charakterem, nabízejícím nová (resp. upravená) veřejná prostranství a jasně vymezující vztah mezi soukromým a veřejným prostorem. Vytvářime blokovou strukturu, která jasně definuje uliční prostranství a dává příležitost vzniku polosoukromých vnitrobloků. Zároveň však navržená zástavba není souvislá, tedy nevytváří uzavřenou blokovou strukturu, a tím vytváří přirozený přechod  ke stávající sídlištní zástavbě. Snažili jsme se vytvořit kvalitní veřejná prostranství, která díky různým charakterům nabízí různorodé využití, a na kterých mimo jiné hospodaříme s dešťovou vodou.