Rekonstrukce víceúčelového sálu • Pozlovice

Architektonická studie rekonstrukce víceúčelového sálu při městském úřadě v Pozlovicích
2021

tým: Mirka Zadražilová, Jakub Czapek, Karolina Langnerová
investor: Městys Pozlovice

Kulturní sál je středobodem každé obce, místem, kde se odehrávají nejdůležitější veřejná shromáždění a akce. Ten Pozlovický je však umístěn v netypické poloze – je zadním traktem radnice, což přináší zjevné výhody (nenápadnost objemu a klid při setkáních) i nevýhody (těžší orientace a zhoršený přístup a nereprezentativnost sálu). Principem návrhu je očištění budovy radnice a sálu o všechny přístavky tak, aby mohly být hmoty i vnitřní prostory nově kultivovaně a přehledně zorganizovány.
Hmoty budovy vyjadřují objemovou kompozicí svou funkci. Nejdůležitějším a největším objemem je sál, který vyrůstá z podnože zázemí, které je kompaktně seskládáno okolo hlavní figury. Tuto poněkud těžkopádnou kompozici řeší architektonický koncept obvodového pláště. Fasády celé hmoty sálu jsou horizontálně nečleněné do třetin (keramický obklad, stěrka a omítka). Tyto vodorovné pásy jakoby stuhy, svazují celou hmotu sálu do jednoho celku. Svým nerespektováním a nenavazováním na jakékoliv výškové členění budovy potlačují její nestejnorodost. „vážou“ tak hmotu do jednoho celku, rekonstruovaný objekt se tak jeví sebevědomě, uceleně a je svébytným partnerem pro budovu radnice.
Důležitým prvkem je rovněž integrovaná zeleň, a to stromy před vstupem do přísálí a intenzivní vegetace na střechách.
Barevnému řešení fasád dominuje cihlová barva keramického obkladu v kombinaci s neutrální okrově šedou stěrkou a krémovou omítkou. Barevnost materiálů se směrem nahoru zjemňuje což budovu odlehčuje. Dům tak není „utopen“ svahem do kterého se rázně zařezává. Neutrální tóny jsou komplementárně doplněny světle zelenou reprezentovanou okenními a dveřními rámy.
Návrh sálu lpí na kvalitním materiálové řešení, jednoduchosti tvarů a správným směrem prostupu světla. Ve velkém sále je zdůrazněna nosná podstata konstrukce objektu pro větší čitelnost prostoru. Útulnost prostor je docílená volbou široké škály dřevěných prvků, ať už parketové podlahy, mechanickému poškození odolného obložení stěn či ostění oken. Teplý odstín dřeva doplňuje v detailech komplementární seladonově zelená barva. Podhledy v sálu i přísálí jsou řešeny akustickými deskami v barvě bílé.
Okenní otvory v sálu jsou totožné s těmi stávajícími. Poskytují skvělé bazilikální osvětlení tradiční pro tento typ prostoru (neoslňující a rovnoměrně rozptýlené světlo při sportovních aktivitách).
Pro zachování původního rázu sálu je důležité, aby v interiéru byly zachovány všechny původní prvky nářadí – je nutné je restaurovat a zachovat. Použití původních prvků napomůže „domácké“ atmosféře prostor se kterou se skrze vzpomínky bude jednoduché ztotožnit. Je také důležité zvolit odolný a s interiérem souznící mobiliář, který bude zároveň umožňovat časté změny využívání sálu.