Revitalizace zahrady MŠ • Brno, Kohoutovice

Studie revitalizace zahrady MŠ Bellova, Brno – Kohoutovice
2020

Karolina Langnerová
investor: MŠ Bellova, Brno – Kohoutovice

Návrh řeší úpravu stávající zahrady u mateřské školy.
Oproti stávajícímu stavu je kladen důraz na využití přírodních prvků pro hru a výuku. Hlavním motivem zahrady je propojení aktivit a lesíku okružní stezkou, která je vedena ve stopě stávajících chodníků a poté pokračuje mezi stromy ve formě dlažby z dřevěné kulatiny. Herní prvky, které již v zahradě byly, a různé aktivity jsou rovnoměrně rozmístěny podél stezky.
Před vchodem do budovy je navržena větší dlážděná plcha pro setkávání, práci ve skupinách a také jsou zde umístěny bylinkové a zeleninové záhony pro děti. Podle přání učitelského sboru jsme navrhli i tři rovnocenné piazzety s pískovišti tak, aby programy jednotlivých tříd mohly probíhat nezávisle. Přibylo zde i malé sportovní hřiště s pryžovou dopadovou plochou pro míčové a pohybové hry.

Návrhová situace s vyznačeným umístěním jednotlivých aktivit: