Předprostor kostela Sv. Ducha • Ostrava

Studie veřejného prostranství přiléhajícího ke kostelu Svatého Ducha v Ostravě – Zábřehu
Soutěž IX. 2022

tým: Mirka Zadražilová, Jakub Czapek, Karolina Wojtek, Eva Wagnerová
vizualizace: Stanislav Šimoníček – SPIRIT PIXEL

Jaký má být charakter náměstí, jaké využití nabídnout, aby nebylo konkurencí náměstí Ostrava-Jih? Aby nabídlo jinou, vyšší kvalitu, než jsou rozsáhlé zatravněné plochy sídliště nebo naopak zpevněné plochy bez jasného účelu využití?

Náměstí je pevně spojeno s kostelem, náš návrh mu vytváří prostranství, ze kterého může kostel vyrůst a plně se mu podřizuje. Kostel byl navržen jako „pevnost“, do které člověk vniká postupně, cestou ztišení. Návrhem vytváříme další vrstvu této cesty – „moře“, které člověk při cestě překonává a je jím fascinován. Jednoduchost a repetice zvlněné plochy doplněné o drobné „šperky“ pocit rozjímání umocňují. Důležitá je přirozená proměnlivost prostředí, každé roční období přináší jiné zážitky, které je možné vnímat všemi smysly. Je možné pozorovat proměnu barevnosti, cítit vůni kvetoucí louky a stromů, slyšet bzučet včely, zpívat ptáky, pozorovat, jak vítr louku rozvlní, jak po dešti zůstávají ve vlnách vlhčiny, které se postupně ztrácí a ochlazují městské prostředí.

Roztříštěný prostor kolem kostela sjednocuje koncept “moře”, ze kterého vyrůstá kostel jako “pevnost”
Geometrie piazzety před kostelem vychází ze skic konceptu autorského kostela – páteří prostoru je osa východ – západ
Jednoduchost a repetice zvlněné plochy je doplněná o drobné „šperky“ v podobně mobiliáře a drobné architektury.