Štvrť • Trnava

Urbanistická soutěž o návrh nové čtvrti v Trnavě
2023 – 2024

tým: Miroslava Zadražilová, Jakub Czapek, Karolina Wojtek, Ľubomír Pisarčík, Markéta Bartoňková,
krajina: Eva Wagnerová, Tereza Bezděková,
dopravní specialista: Martin Všetečka, Martin Novák
investor: město Trnava

Urbanistická soutěž na dostavbu nové čtvrti v poslední nezastavěné ploše(jinak velice pravidelného schwarzplánu) Trnavy pro nás byla výzvou, kterou jsme si nemohli nechat ujít. Pracovali jsme s klasickou urbanistickou kompozicí a čitelností městské struktury, protože jsme přesvědčeni, že tento staletími ověřený koncept dokáže reagovat na jakýkoliv budoucí vývoj. Nový park je v našem návrhu pojítkem mezi novou a původní zástavbu a přirozeně se stává součástí města i pro stávající obyvatele. Na hranici parku je navržena souvislá zá­stavba, která dává nové čtvrti vnímatelnou tvář. Hlavní kompoziční osa spojuje Bellušův vodojem a Centrální náměstí s kostelem.

Zemědělská krajina tvoří v našem konceptu identitu místa. Hranice města je měkká, plochy zeleně postupně zvětšují své měřítko (malé komunitní zahrádky – středně velká soukromá políčka a sady – zemědělská krajina). Hlavní krajinná osa spojuje jako pupeční šňůra vnitřní a vnější obytnou krajinu.

Byť jsme v soutěži neuspěli, gratulujeme vítězům a jsme rádi, že se na vrchních příčkách žebříčku umístily návrhy s urbanisticky kvalitními řešeními: https://www.archinfo.sk/sutaze/slovenske/vysledky-sutaze-urbanisticky-navrh-trnava-stvrt.html