Mírové náměstí • Hodonín

Park na Mírovém náměstí v Hodoníně

2021 – 1. místo v Architektonicko-krajinářské soutěži a dopracování studie
2023 – zpracovaná dokumentace DUSP

autorský tým: Eva Wagnerová, Mirka Zadražilová, Jakub Czapek, Karolina Langnerová
investor: Město Hodonín

Základní filozofií návrhu je navázat na původní klasicizující atmosféru parku, zřízeného za první republiky, a propsat ji do soudobého, moderního a udržitelného konceptu.

Toho se snažíme docílit bezpečným vizuálním propojením parteru náměstí a pobytových ploch a vytvořením různorodých míst s rozdílnými charaktery – bude zde klidné zákoutí se zurčící vodou pro odpočinek, pergola s kavárnou a hřištěm, přitahující návštěvníky toužící po aktivním vyžití, cesta pod sakurami, která je zároveň „přírodní kolonádou“, kde lze pořádat turnaje v deskových hrách… Na širokém pobytovém trávníku před školou je možno hrát fotbal nebo slunit se, o kousek dál zase pořádat grilování s příbuznými… Park může být centrem dění pro děti i seniory, pro žáky základní školy, pro sportovce…

Kompozice parku však zůstává velice tradiční: velkorysý prostor parku je lemován kulisou obvodové oboustranné aleje, ukrývající přistíněnou cestu. Všechny části jsou sjednoceny středovou osou se čtveřicemi krásných, vzrostlých původních jírovců.

okružní stíněná cesta mezi korunami habrů vymezující hlavní pobytový prostor parku
tři prostory s různým charakterem – středová travnatá pobytová plocha, západní klidné odpočívadlo s fontánou, společenská část s pergolou
hlavní kompoziční osa parku akcentovaná čtveřicemi původních a doplněných jírovců
významné příčné pěší propojení v návaznosti
na ulici Pr. Veselého jako společenský prostor
pod okrasnými slivoněmi
pěšiny umožňující příčné propojení pro návštěvníky, kteří park využívají jako zkratku do obchodu či do školy
červená – hojně kvetoucí stromy
růžová – méně kvetoucí stromy
zelená – nekvetoucí stromy