Živé srdce Černovic • Brno

Živé srdce Černovic – revitalizace parku na ulici Řehořova, Brno
Dokončení stavby 2022

tým: Eva Wagnerová + Mirka Zadražilová

Těžištěm parku je snížená pobytová travnatá plocha, od jihu a západu lemovaná kulisou stromů. Snížení terénu základní travnaté plochy parku výrazně přispěje ke zvětšení a uklidnění parkového prostoru. Louka navazuje na severu na společenskou mlatovou plochu (v budoucnu – po schválení nového územního plánu – doplněnou kavárnou), plynule přecházející dál do chodníkové dlažby z žulové kostky.
Východní část parku je celá nově vytvořená. V pásu podél komunikace je vložena habrová kompaktní keřová linie, která účinně opticky odcloní pobytový prostor od dopravy a navíc integruje stávající uliční chodník do parkové plochy. Souběžně s tímto chodníkem je založena hustá linie stromových habrů a babyk, která má uvnitř výsadby prostor pro protažení neformální úzké pěšiny z žulových kostek v trávníku. Stromy takto vysazené zvýší funkčnost vegetační clony parku od východu.


Pěšina nabídne alternativní, přistíněnou pěší trasu ke kavárně (dočasně dětskému hřišti), doplněnou parkovými křesly pro klidné posezení s výhledem na sníženou část terénu ve středu parku.
Prostor před kulisou stromů, směrem k pobytovému trávníku jsme nazvali „Bílá louka“, pro stovky narcisů vysazené v jejím širším lemu. Koncem léta vykvetou v trávě zase ocúny. Nejdelší pohledová osa parku bude z nově situovaného posezení pod stávající lípou v ose parkové plochy, směrem k budoucí kavárně a ulici Řehořova.
Menší „Modrá louka“ navazuje v jižní části. V lehkém stínu stávajících i nově navržených stromů je doporučena dosadba drobných ladoněk a botanických lesních tulipánů. Při základní pěšině parku je umístěno dřevěné pobytové plato. Další nové stromy doplní okolí nově situované plochy cvičebních prvků, s liniovými lavicemi. Odsud bude možné pozorovat případně i dění na sousedním atletickém oválu školy, z lavice při oplocení školního hřiště.
Společenská většinově mlatová plocha je umístěna v severní části parku. Od západu navazuje přechodová plocha trávníku s vloženými betonovými pásky, napojená na sousedící dlážděné povrchy parteru. Z východu, kde se předpokládá vyšší frekvence pěších ve vazbě na křížení ulic a přechody, byla navržena plocha z žulové kostky s travnatou spárou, doplněná stromy. Plocha usnadní zásobování kavárny v budoucnu a případné umístění prodejních stánků pro příležitostné trhy.
Pod stávající rozměrnou babykou je umístěna trojúhelníková lavice a před ní hrací malý potok s oběhem vody pro hry dětí, např. brouzdání, pouštění ořechových loděk atd… Potok je osazen na úroveň okolního terénu, středová kyneta organického tvaru jen lehce snížená, aby nebyl potok v kolizi s případným umístěním lavic před pódium kavárny v případě společenského využití plochy pro hlediště.
Z pobytové mlatové plochy také začíná „dětská pěšina“ – alternativa k chodníkové trase k základní škole. Úzká, lehce zvlněná pěšina je vyskládaná z žulových kostek s travnatou spárou a do dlažby jsou vloženy vytipované oblé kamenné bloky z místní pískovny.
Oblé kamenné bloky jsou dlouhodobě charakteristickým prvkem lokality a bude se s nimi pracovat i podél navazující části pěšiny ke škole v další etapě.