Nový pavilon ZŠ a MŠ • Brno

Studie nového pavilonu Základní a mateřské školy v Brně – Komíně
Studie X. 2022

tým: Mirka Zadražilová, Jakub Czapek, Martin Jetelina, Karolina Wojtek
vizualizace: Ondřej Žvak

Nový pavilon pro první stupeň a školku jsme navrhovali na vymezeném pozemku v blízkosti stávající školy, jako rozšíření komplexu. Pavilon je tvořen čtyřmi menšími hmotami s učebnami, mezi něž je v každém patře vložená široká pobytová platforma – chodba (na schématech níže). Ta ve středu vytváří malé náměstíčko, kde si děti můžou hrát a učitelé ho mohou využívat pro alternativy vyučování.

I přes vnitřní uvolněnost dispozice, z venku dům působí jako kompaktní, svébytný objekt. Přísnost fasády jsme zjemnili použitím barevně neutrálních, přírodních materiálů a rostlinnými motivy v pásech mezi okny.

1.
Jednoduchá hmota je rozdělena
do čtyř menších „pavilonků“ s učebnami
2.
Jednotlivé hmoty jsou jemně natočeny tak, aby navazovaly na geometrii přiléhajících prostorů a objektů
3.
Mezi čtyři hmotné části je v každém patře vložená plocha širokých chodeb, které se ve středu spojují do malého náměstí
4.
Jednoduchá fasáda objektu je zjemněná přírodními reliéfy ve stěrce vypňující plochy mezi okny – motivy budou listy, květy a plody lokálních stromů
5.
Děti můžou využívat nejen samotné třídy, ale i spoustu zákoutí a studoven v rámci chodeb; ve 4.np je umístěná venkovní učebna a přestávková terasa a pobytové schody na dvoře je možné využívat jako exteriérovou aulu.
6.
Červeně jsou vyznačeny nové objekty a prvky v celém komplexu škol