Sídliště budovatelů • Staré Město

Urbanistická a architektonická studie obnovy lokality Sídliště budovatelů ve Starém Městě pod Králickým Sněžníkem
2023

tým: Miroslava Zadražilová, Jakub Czapek, Karolina Wojtek, Ľubomír Pisarčík, Nikola Bazelová, Martin Novák
investor: Staré Město
vizualizace: Janoušek & Havlíček visualizations

Staré Město je krásná historická obec v srdci Rychlebských hor vzhlížející k masivu Králického Sněžníku. Na úpatí kopečku, na kterém leží rostlé centrum města s typickou „sudetskou“ architekturou se nachází lokalita „sídliště Budovatelů“ vystavěná po druhé světové válce v duchu modernistického urbanismu – panelové domy a pravidelný rastr ulic nenavazující na okolní zástavbu. Tento soubor se již ale dostává na technickou hranici životnosti a představitele obce rozhodují co dál – přeci jen je v těchto bytovkách přes 100 nájemních bytů…

Zadáním pro nás tedy bylo vytvořit studii obnovy tohoto území a etapizaci záměru. Společně s vedení města jsme se rozhodli jít cestou navázání na původní ráz města a krajiny. Říční niva a její povodňová zóna nám mírně přetvarovala ulici a posunula zástavbu blíže k centru města. Tímto vznikly plynulejší vazby na město a zároveň zelené klidové pásmo podél řeky Krupé.

Zvláštní pozornost jsme věnovali veřejným prostranstvím. V těžišti území, mezi nejvyšším stávajícím „panelákem“ a největším navrženým domem, vzniká mlatové náměstí. Zde se lidé mohou setkávat, využít společného posezení v altánu, případně zde může být i zahrádka kavárny či restaurace. V území se kříží dva hlavní směry: pěší stezka, spojující horní křižovatku, přes schodiště, náměstí a hřiště až dál k řece, a nová ulice v oblouku, obytná zóna. Prostory „mezi domy“, které jsou v současně době velkým územím nikoho a problémem pro údržbu veřejné zeleně, navrhujeme přičlenit k jednotlivým bytovkám. Soukromé zahrádky poskytnou obyvatelům větší soukromí i komfort a zároveň motivaci starat se o bezprostřední okolí svého obydlí.

Architektonické řešení domů jsme zvolili s ohledem na již zmiňovaný původní charakter města. Archetypem jesenického domu je zděná stavba s prostým štítem, sedlovou střechou s velkým sklonem a typickým členěním oken v průčelí. Navrhli jsme zde stavby se jednoduchým a čistým tvaroslovím, které, věříme, nebude náročné na zpracování, dobře navazuje na minulost města a nepůsobí groteskně v sousedství zbylé panelové zástavby.

Držíme palce, hore zdar 🙂