Hlavní třída • Český Těšín

Soutěž na rekonstrukci Hlavní třídy v Českém Těšíně
2. místo v otevřené dvoufázové soutěži o návrh
2022

tým: Mirka Zadražilová, Jakub Czapek, Karolina Langnerová, Martin Jetelina, Tomáš Bystroň, David Dubáň
dopravní řešení: Martin Všetečka, Jakub Czapek
investor: Město Český Těšín

Ulice Hlavní se stane živou městskou třídou s výrazným stromořadím, s důrazem na pěší pohyb a pobytovou funkci. Z mostu Přátelství tvoří vstupní bránu do území důstojné veřejné prostranství a nová dominanta na nároží. Reorganizace dopravy umožní zklidnění ulice a lepší pěší propojení k nádraží a na nábřeží. V uličním profilu je navržen variabilní pás, ve kterém se hospodaří s dešťovou vodou a kde se střídá stromořadí s jinými funkcemi – parkování, záhony, zahrádky restaurací, mobiliář. Tyto funkce lze snadno měnit dle aktuálních potřeb a charakteru služeb v parteru domů.

Současný charakter ulice má lehce zanedbaný charakter, který je dán dle našeho názoru jednak zaměřením a vzhledem prodejen, tak dožilými nebo nepříliš reprezentativními povrchy a materiály ve veřejném prostoru a dále příliš úzkými chodníky, které nelákají k delšímu pobytu.
Zároveň však z Hlavní třídy dýchá její zašlá krása, kterou je možné navrátit. Prostředky k dosažení tohoto cíle jsou poměrně jednoduché, ale vyžadují koordinaci zelené, dopravní a technické infrastruktury.
Cílem návrhu je tedy obnovit charakter ulice jako důležité městské třídy plné života, ve které budou chtít obyvatelé trávit více času. Důraz klademe na obytnost ulice, ale zároveň na jednoduché, civilní řešení, bez zbytečných gest. Naším záměrem je vytvořit prostor, který bude nadčasový a nestane se, že by za pár let morálně zastaral.