Rodinný dům • Proseč

Rodinný dům – novostavba vzorovaná na vesnickém statku, Proseč
Studie 2022

tým: Mirka Zadražilová, Jakub Czapek, Markéta Bartoňková, Karolina Wojtek
krajinné řešení zahrady: Eva Wagnerová

Koncept návrhu vychází z místa. Záměrem bylo navrhnout rodinný dům, který komunikuje s okolní přírodou. Jednotlivé „domečky“  jsou vůči sobě pootočeny a vytváří jakousi moderní podobu selského statku. Důležitým  momentem a záměrem jsou průhledy do okolní krajiny, se kterými pracujeme v celém návrhu – z lavičky pod stromem na vnitřním nádvoříčku tak může majitel sledovat nedaleký koňský ranč, ovocný sad a lesík s potůčkem zároveň – jen si vybrat!