Škola v zahradě • Bryndýs nad Labem

2023 – Studie proveditelnosti – SZŠ v Brandýse nad Labem
tým: Mirka Zadražilová, Martin Jetelina, Markéta Bartoňková, Jakub Czapek, Karolina Langnerová, Adéla Prokopová
investor: Středočeský kraj

Jednoduchá studie proveditelnosti řeší umístění objektu na poměrně komplikovaný pozemek v Brandýse nad Labem. Jedná se o zahradu historické vily průmyslníka Františka Melichara, kde ale zároveň stojí pár průmyslových hal a objekt záchranné služby.

Rozhodli jsme se především zachovat největší hodnotu zahrady, část se vzrostlými stromy, kam mohou děti do budoucna chodit na hodiny ve venkovních učebnách pod korunami líp, zařídit si zde hřiště, pěstovat květiny… Při návrhu samotného objektu, který stojí čelem ke zmíněné zahradě, jsme museli splnit náročné požadavky na speciální školy. Hmoty budovy jsou uspořádány do uzavřeného čtverce, který obklopuje malé nádvoříčko. Toto bezpečné atrium slouží jako prostor pro setkávání a odpočinek, a představuje tak srdce celého komplexu.