Dostavba Montessori ZŠ • Brno

Studie rekonstrukce a dostavby Montessori pavilonu ZŠ v Brně – Komíně
Studie III. 2023

tým: Mirka Zadražilová, Jakub Czapek, Martin Jetelina, Karolina Wojtek
vizualizace jídelny a vstupní haly se šatnami: Ondřej Žvak

Komplex ZŠ Pastviny k dnešnímu dni praská ve švech – je zde v několika chaoticky propojených budovách klasická základní škola, Montessori, nové třídy pro ukrajinské děti, mateřská škola a k tomu mnohé další provozy: plavecký bazén, družina… Přesto, že by si to Komínská škola zasloužila, není možné ji rozšiřovat, kvůli vyčerpání kapacit pozemku, a tak jsme navrhli alespoň reorganizaci společných prostor pro žáky a hlavně dostavbu (nebo spíše částečnou nadstavbu) nového Montessori pavilonu pro 9 tříd, který se nyní tísní někde vzadu, za plaveckým bazénem.

V návrhu jsme kladli důraz na odlehčení dispozice a prosvětlení chodeb. Především jsme vybourali zbytečné příčky a malé pokojíky, šatničky a skládky jsme propojili do větších hal, které budou pro děti i učitelé přehlednější.

1. Dostavba Montessori pavilonu
2. Rekonstruovaný vstupní pavilon s jídelnou
3. Červeně jsou vyznačeny nové objekty a prvky v celém komplexu škol