Mateřská škola • Želešice

Mateřská škola se zahradou v Želešicích
3. místo v otevřené architektonické soutěži

tým: Miroslava Zadražilová, Jakub Czapek, Karolina Wojtek, Martin Jetelina, David Dubáň, Markéta Bartoňková, Barbora Čekalová, Martin Horký
investor: Obec Želešice
vizualizace: Janoušek & Havlíček visualizations

Koncepce návrhu je založena na přehledném uspořádání hmot, provozů i celkové situace areálu. Objekt je tvořen pěti kvádry (třídami), které mezi sebou vymezují čtvercový prostor pro společnou halu. Tento prostor je centrální, působí jako těžiště stavby, zároveň jím plynule procházejí pěšiny vedoucí zahradou, což zdůrazňuje propojení interiéru stavby s exteriérem. Zahrada je se školkou propojená a je její nedílnou součástí. Pro návrh je důležitý kontrast pevných, zděných, bezpečných „domečků“ – tříd a lehké, zeleni otevřené haly – ten je podpořen využitím dvou základních stavebních materiálů: cihly a dřeva.

V Želešicích je stále čitelná původní struktura zástavby, která je uspořádána mezi páteřní ulicí a záhumenní cestou. Řešené území se nachází při této původně záhumenní cestě v pozici, kde se obvykle nacházejí nižší hospodářské stavby, sady a zahrady. Z tohoto charakteru vychází hmotové řešení objektu MŠ a traktování zahrady na matrici podlouhlých řádků. Přísnou kompozici obdélníků rozbíjí organické rozmístění stromů a důraz na přírodní materialitu budovy.

Architektonická koncepce je založená na kompozici pěti hmot – jednotlivých tříd, které vymezují prostor pro „pergolu“ nebo také společnou halu. Hala je spojujícím komunikačním a vstupním uzlem celého areálu. Tento prostor je centrální, působí jako těžiště stavby, zároveň jím plynule procházejí pěšiny vedoucí zahradou, což zdůrazňuje propojení interiéru stavby s exteriérem. Pro návrh je důležitý kontrast pevných, zděných, bezpečných „domečků“ – tříd a lehké, dřevěné, do zahrady otevřené haly. Třída situovaná ve východní části celku je větší a může sloužit jako oddělená komunitní klubovna v případě nenaplnění kapacit MŠ. Je zde umožněn samostatný vstup ze zádveří, v sále je i menší pódium pro besedy.

Zahrada ctí uspořádání domu a naopak. Na matrici podélných řádků vznikají místa s různými charaktery: dřevěné terasy s venkovními učebnami, letní scéna s hledištěm, zeleninové záhony, herní prvek „potrubní pošta“ a další… V severní části zahrady je navržená větší pobytová plocha, pískové hřiště ohraničené závodní dráhou pro děti s odrážedly. V čele oválu je umístěna venkovní kuchyně a sklad nábytku, hraček. Na louce se mohou odehrávat větší společenské akce (opékání špekáčků, radovánky atd…) pro všechny děti i rodiče.