Nový pavilon ZŠ• Řevnice

Oceněný soutěžní návrh dostavby základní školy v Řevnicích
V. 2023

tým: Mirka Zadražilová, Jakub Czapek, Karolina Wojtek, Martin Jetelina, Adéla Prokopová, Tomáš Bystroň
vizualizace: Ondřej Žvak

Námi navrhovaný nový pavilon řevnické školy je především citlivým doplněním urbanistické struktury bloku, které respektuje stávající rozmístění prostorů a objektů včetně významných stromů. Pavilon nabízí dostatečnou kapacitu pro celý druhý stupeň, jídelnu a vedení školy. Velká kapacita objemu je maskována „rozbitím“ stavby do dvou odskočených objemů, které vzájemným posunem respektují svah. Obě stavby vymezují a objímají vnitřní dvůr, vytvářejíce bezpečné místo v srdci školního areálu, kolem dubu.

Kompaktnost dispozice byla nutná nejen s ohledem na předpokládané investiční náklady, ale také s ohledem na to, aby v rámci celého komplexu nevznikaly zbytečně dlouhé trasy.

Fasáda je řešena střídmě, kontrast rezavé omítky vůči světle šedé staré budově se volně odkazuje na barevnost komplexu Korza pod Lipami od Aleny Šrámkové, také v Řevnicích. Menší okenní otvory byly zvoleny z enviromentálních důvodů a také s cílem přiblížit se měřítku okolních budov. Detaily jako perforované předstěny, římsy a ostění přispívají k jedinečnému výrazu stavby.